Agent info

Nguyễn Thy

Email: nguyenthy2807.phuthinhland@gmail.com

Số điện thoại: 0982365844

Joined on: 2022-03-30


Properties by this agent
Nhà xây mới khu dân trí cao Trần thị hè q12 shr 3L
media 5
Đang bán
  • Nhà bán
  • 3,15tỷ ₫